Studiedag 24 januari 2014

Taalbewust Beroepsonderwijs

Op 24 januari vindt de 20e studiedag plaats van de Mbo Taalacademie. Het belooft weer een bijzonder interessante maar vooral ook feestelijke dag te worden.

Folkert Kuiken en Maaike Hajer presenteren hun visie op de taalontwikkeling van de leerlingen in het (v)mbo. Er staat een groot aantal praktische en inspirerende workshops op het programma.

En de kersverse publicatie Taalbewust beroepsonderwijs (van Tiba Bolle en Inge van Meelis) wordt gepresenteerd en uitgereikt aan drie leden van het eerste uur.

Programma studiedag 24 januari 2014 in Regardz Amersfoort

Download Programma(pdf)

10.00    
Actuele ontwikkelingen rond onderwijs en examinering taal in het mbo
Alet van Leeuwen, Steunpunt Taal en Rekenen.

10.30
Het stimuleren van de taalontwikkeling van mbo studenten
Prof. Dr. Folkert Kuiken, Universiteit van Amsterdam

11.15
Taalbewust beroepsonderwijs, vijf vuistregels voor effectieve didactiek
Aanbieden eerste exemplaren van de publicatie aan drie Mbo taalcoaches van het eerste uur

11.45   
Eerste ronde workshops.
Keuze uit:

 • Beroepsgericht taalonderwijs, een belangrijke bouwsteen voor succesvol taalonderwijs
  Resultaten van het onderzoek naar taal- en rekenonderwijs in het mbo Het streefniveau voorbij. Monique Bulle, Bureau ICE
 • Talige ondersteuning in rekenklassen bevordert de ontwikkeling van reken- èn taalvaardigheid Jantien Smit, Universiteit Utrecht / Hogeschool Saxion
 • Met ICT versterken, Aike van der Hoeff, redacteur van Onderwijs met ICT
 • Goochelen met Googlen, Peter den Hollander, auteur van Goochelen met informatievaardigheden.
 • Actief met taal, Dieuwke de Coole, Anja Valk, auteurs van Actief met taal
 • Boeiend spreken voor de klas, Coen Winkelman, medeauteur van Expressiever en gemakkelijker spreken.

12.45
Lunch
Verkoop eerste - gesigneerde - exemplaren van Taalbewust beroepsonderwijs
U krijgt uitsluitend deze dag per persoon eenmalig 20% korting en u kunt met PIN betalen

13.30
Taalgericht werken in het beroepsonderwijs van generiek naar vakspecifiek? Prof. Dr. Maaike Hajer, lector Professionalisering van leraren voor Taalgericht Vakonderwijs, Hogeschool Utrecht / hoogleraar Universiteit Malmö

14.30    
Tweede ronde workshops
Keuze uit:

 • Instellingsexamens Spreken, Gesprekken voeren en Schrijven, Tessa van Velzen, CINOP

Of een workshop van het ITTA ‘Vijf vuistregels voor effectieve didactiek in de praktijk’:

 • Werk doelgericht. Stel zinvolle, concrete en duidelijke les- en leerdoelen, Inge van Meelis
 • Zorg voor leerzaam taalaanbod.  Draag de  lesstof op begrijpelijke, uitdagende en interessante wijze over, Jacqueline de Maa
 • Werk aan woordenschat. Besteed  systematisch aandacht aan het leren van woorden, Lies Alons
 • Stimuleer toepassing en interactie. Laat  leerlingen  lezen, luisteren schrijven en spreken naar aanleiding van de lesstof, Piet Litjens
 • Geef feedback. Zorg voor feedback op inhoud, vorm en aanpak, Tiba Bolle

15.30 
Cabaret Johan Goossens ‘Leer mij de mensen kennen

16.00 
Feestelijke afsluiting met borrel

Aanmelden

Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@itta.uva.nl met de vermelding: 'ik meld mij aan'. Wees er tijdig bij, we verwachten veel belangstelling. (Leden hebben voorrang tot 1 januari). Kosten van de studiedag: Gratis voor leden. € 225 voor niet-leden.

N.B. Ook leden dienen zich aan te melden om een plaats te reserveren

Wie dat wil kan een exemplaar van het boek Taalbewust Beroepsonderwijs met 20% korting aanschaffen (uitsluitend ter plekke op deze dag) en betaalt geen €39,50 maar €32.

Lidmaatschap Mbo Taalacademie 2013-2014

Elk lid betaalt per jaar een vaste bijdrage voor het lidmaatschap van de Mbo Taalacademie.

Kosten lidmaatschap (schooljaar 2013-2014):

 • Alle Mbo taalcoaches en taaldocenten: € 325,-
 • Overigen (ondersteuners, beleidsmedewerkers en staf) € 565,-

Kosten studiedagen

 • Leden gratis
 • Niet-leden € 225,- per studiedag

Het lidmaatschap loopt van september 2013 - augustus 2014 en wordt automatisch verlengd, tenzij voor 1 juli 2014 opgezegd is.

Meer informatie

Inhoud studiedagen: Tiba Bolle, tiba.bolle@itta.uva.nl, tel 020 525 2448.
Aanmelding: Secretariaat ITTA, info@itta.uva.nl tel 020 525 3844.

Terug naar overzicht