Studiedag 3 februari 2023

Taal is teamwerk! Samen werken aan taalvaardigheid  

"We verbeteren de beheersing van Nederlands en rekenen onder mbo-studenten. We zorgen dat de kwaliteit van docenten die Nederlands en rekenen geven versterkt wordt. Onderwijs in het mbo wordt immers vormgegeven in multidisciplinaire onderwijsteams. … Basisvaardigheden worden niet alleen onderwezen in daartoe ingerichte vakken. Ook in de beroepsgerichte vakken komen ze aan de orde. Ook de docent die studenten leert lassen of grafisch vormgeven, draagt in zijn lessen bij aan de beheersing van beroepsgericht Nederlands of rekenen …. Zo doen we het karakter van het mbo het meeste recht.”

uit: Kamerbrief ‘Inzet Werkagenda mbo’ van Minister Dijkgraaf van OCW (d.d. 20 oktober 2022)


Op de studiedag van vrijdag 3 februari besteden we aandacht aan manieren waarop teambreed aan taalvaardigheid gewerkt kan worden. Welke werkvormen en materialen bevorderen de taalvaardigheid van de studenten? Wat voor soort interventies gericht op taalontwikkeling in de opleiding zijn zinvol? Hoe overtuig je je vakcollega’s van het belang van een gezamenlijke taalaanpak?

Download hier het programma

Op 19 december vindt u hier de inhoudelijke beschrijvingen. U  kunt zich dan aanmelden en inschrijven voor de workshops.

Terug naar overzicht