Studiedag 3 februari 2023

Taal is teamwerk! Samen werken aan taalvaardigheid  

"We verbeteren de beheersing van Nederlands en rekenen onder mbo-studenten. We zorgen dat de kwaliteit van docenten die Nederlands en rekenen geven versterkt wordt. Onderwijs in het mbo wordt immers vormgegeven in multidisciplinaire onderwijsteams. … Basisvaardigheden worden niet alleen onderwezen in daartoe ingerichte vakken. Ook in de beroepsgerichte vakken komen ze aan de orde. Ook de docent die studenten leert lassen of grafisch vormgeven, draagt in zijn lessen bij aan de beheersing van beroepsgericht Nederlands of rekenen …. Zo doen we het karakter van het mbo het meeste recht.”

uit: Kamerbrief ‘Inzet Werkagenda mbo’ van Minister Dijkgraaf van OCW (d.d. 20 oktober 2022)

Op de studiedag van vrijdag 3 februari besteden we aandacht aan manieren waarop teambreed aan taalvaardigheid gewerkt kan worden. Welke werkvormen en materialen bevorderen de taalvaardigheid van de studenten? Wat voor soort interventies gericht op taalontwikkeling in de opleiding zijn zinvol? Hoe overtuig je je vakcollega’s van het belang van een gezamenlijke taalaanpak?

Download hier het programma en de workshopbeschrijvingen.

Aanmelden en inschrijven workshops

Alle leden zijn welkom. Let op! Deze keer moet u zich gelijktijdig met uw aanmelding ook inschrijven voor twee workshops.

!Workshop 3 "Waar een wil is, is een weg. Taalontwikkeling stimuleren in de beroepscontext", Workshop 4. "Taal in samenhang met het beroepsonderwijs" en 5. "Teamtaalspellen. Hoe breng ik de discussie over taalbewust lesgeven op gang?" zijn VOL!


U kunt zich per direct opgeven door een mail te sturen naar info@mbotaalacademie.nl met vermelding van de gewenste workshopnummers (één per ronde).

Terug naar overzicht