Studiedag Contextrijk taalleren vrijdag 24 september (live)

Taalontwikkelend beroepsonderwijs en taalgericht vakonderwijs 

Beheersing van de Nederlandse taal is essentieel voor studiesucces, ook in het mbo. Lessen worden in het Nederlands gegeven, studieboeken en examens zijn in het Nederlands. Daar waar vakdocenten taalontwikkeling van de studenten belangrijk vinden en eisen aan het taalgebruik van de studenten stellen, zie je dat studenten worden uitgedaagd betere taalprestaties te leveren. Essentieel is dat studenten inzien dat wat ze leren nuttig is voor hun loopbaan en dat zij (taal) leren in betekenisvolle, levensechte contexten.

De uitdaging voor alle opleidingsteams in het mbo is om taalontwikkeling door de hele opleiding heen de nodige aandacht te geven. Door eisen te stellen aan taalgebruik, begrijpelijk taalaanbod, aandacht voor woordenschat, het stimuleren van interactie en leerzame feedback op taal(producten).

De studiedag is live, we houden rekening met de actuele corona-maatregelen. Bijna het hele plenaire deel is vanaf 27 september online te bekijken voor leden.

Op 24 september willen we ingaan op de wijze waarop taaldocenten Nederlands in het mbo ook beroepsvakdocenten kunnen betrekken bij de taalontwikkeling van de studenten. Wat moeten hun beroepscollega’s weten en kunnen? Welke interventies helpen, welke werkwijze slaat aan, hoe maak je vakdocenten bewust en enthousiast en hoe activeer je ze tot taalbewust lesgeven?

Download hier het programma met de beschrijving van de presentaties en workshops. U kunt ter plekke een workshop kiezen.

9.15        Opening. Dagvoorzitters Tiba Bolle (ITTA) en Inge van Meelis (ITTA)

9.45        Basisvaardigheden in het toezicht. Dieuwke de Coole & Jade van Rossen, onderwijsinspectie (niet terug te zien)

10.15      Handreikingen voor taalbeleid in het mbo. Natascha Prins, Mbo raad, Kennispunt taal en rekenen en Marjon Sanders, Marjolein Kool & Liza Graumans, Platform taal in mbo

11.00     Pauze

11.15     Keuze uit twee workshops:

  • De handreiking in beweging 1. Marjon Sanders, Koning Willem I, Liza Graumans, Rijn IJssel, Marjolein Kool, ROC Mondriaan
  • Passend Taalonderwijzen! Taalbeleidsvisie ROC Midden Nederland. Maaike van Utrecht en Annette Binneveld (kwartiermakers Taal in het cluster Vitaliteit van ROCMN), Yvonne Leupen (strategisch onderwijspartner met portefeuille taal)

12.30   Lunch

13.15     Taalcompetente leraren. Leonie Wulftange & Steven Vanhooren, Taalunie

13.45     De rollercoaster van taalbeleid. Marike Kwakman, Hogeschool van Amsterdam

14.15     Pauze

14.30     Keuze uit twee workshops:

  • Het impliciete expliciet maken. Marike Kwakman, Hogeschool van Amsterdam
  • Wees woordbewust. Janneke Kelter & Charlotte Amesz, De Haagse Hogeschool

15.45     Afsluiting Inge van Meelis en Tiba Bolle (ITTA)

De inschrijving is gestart. Mail naar info@mbotaalacademie.nl

Kosten

Terug naar overzicht