Studiedag vrijdag 24 september

Taalontwikkelend beroepsonderwijs en taalgericht vakonderwijs

Beheersing van de Nederlandse taal is essentieel voor studiesucces, ook in het mbo. Lessen worden in het Nederlands gegeven, studieboeken en examens zijn in het Nederlands. Daar waar vakdocenten taalontwikkeling van de studenten belangrijk vinden en eisen aan het taalgebruik van de studenten stellen, zie je dat studenten worden uitgedaagd betere taalprestaties te leveren. Essentieel is dat studenten inzien dat wat ze leren nuttig is voor hun loopbaan en dat zij (taal) leren in betekenisvolle, levensechte contexten.

De uitdaging voor alle opleidingsteams in het mbo is om taalontwikkeling door de hele opleiding heen de nodige aandacht te geven. Door eisen te stellen aan taalgebruik, begrijpelijk taalaanbod, aandacht voor woordenschat, het stimuleren van interactie en leerzame feedback op taal(producten).

Op 24 september willen we ingaan op de wijze waarop taaldocenten Nederlands in het mbo ook beroepsvakdocenten kunnen betrekken bij de taalontwikkeling van de studenten. Wat moeten hun beroepscollega’s weten en kunnen? Welke interventies helpen, welke werkwijze slaat aan, hoe maak je vakdocenten bewust en enthousiast en hoe activeer je ze tot taalbewust lesgeven?

Terug naar overzicht