Studiedagen gaan door -live(stream)

De academie in tijden van Covid19

Vanwege het coronavirus kon de laatste studiedag vorig academiejaar helaas geen doorgang vinden. 

Op vrijdag 25 september vindt de eerstvolgende studiedag plaats: 'Over lezen gesproken!'. We hebben diverse experts bereid gevonden hun licht te laten schijnen op (online) leesvaardigheid in het mbo. Ook zal er veel ruimte zijn voor doelgerichte uitwisseling en discussie.

Omdat we vorig jaar een bijeenkomst hebben moeten overslaan, bieden we alle leden € 50 korting op het lidmaatschap van komend schooljaar (2020-2021).

​​​​​​​Coronamaatregelen 25 september: 

- Uiterlijk inschrijfdatum: 18 september
- We kunnen maximaal 88 deelnemers ontvangen
- Zo nodig splitsen we de groep en rouleren we in 2 zalen
- Er zijn geen badges, leestafels of handouts
- We zorgen voor 1,5 meter afstand en aparte routing
- Iedereen krijgt een lunchbox (dieetwensen worden  geïnventariseerd)
- U neemt uw verklaring met vragen over uw gezondheid  mee (ontvangt u via de mail)
- We zorgen voor goed geventileerde ruimtes
- We treffen adequate hygiëne-maatregelen (contactoppervlakken)

Er bleek vanwege de toegenomen digitalisering en hoge werkdruk van de leden momenteel weinig tot geen behoefte aan een online studiedag met webinars op 15 mei. Wel plaatsten we op 15 mei iets extra's voor u op de website. Zie de map Extra's over afstandsleren in het mbo.

Terug naar overzicht