Terugblik studiedag 14 juni 2024

Terugblik studiedag 14 juni 2024

Op de studiedag van 14 juni hebben drie experts ons hun kennis, ervaring en bevindingen uit onderzoek gepresenteerd.

Dat resulteerde in drie heel verschillende, maar stuk voor stuk interessante en leerzame lezingen.


De opkomst was, gezien de tijd van het jaar, wat lager dan we gewend zijn. Er waren dit keer zo’n 60 enthousiaste leden aanwezig. We willen hen bedanken voor hun deelname en inbreng!

Download hier het programma van de studiedag van 14 juni 2024.

De presentaties van de sprekers vindt u onder documenten.


Terugblik

Johan Bokdam en Leontien Kammeijer namen ons mee in de totstandkoming, de uitwerking en het resultaat van het onderzoek van Oberon naar differentiatie in het mbo. Johan ging eerst in op de verschillende soorten differentiatie. Hij benoemde de motieven van mbo-teams om meer gedifferentieerd te werken die uit het onderzoek naar voren kwamen: ‘je wilt de opleiding beter laten aansluiten op een specifieke vervolgopleiding of beroepspraktijk, je wilt meer recht doen aan de (niveau)verschillen, je wilt studenten bewuster maken van hun leerproces en zelfregulatievaardigheden stimuleren en ontwikkelen, en je wilt de leermotivatie versterken door meer keuzemogelijkheden te bieden’. Leontien vertelde hoe meer gedifferentieerd werken in de opleiding praktisch is aangepakt in de opleiding Dienstverlening op het Regio College, waar zij docent is. Zij laten studenten, met begeleiding, aan het begin van ieder leerpakket hun leerdoelen formuleren. Die leerdoelen bepalen mede de inhoud van onderwijsactiviteiten. Ze benadrukte daarbij het belang van actieve betrokkenheid, maar ook van motivatie vanuit het hele team.

Na de lezing heeft ieder voor zich nagedacht over succeservaringen en vragen rondom differentiatie. Daarna hebben de deelnemers in groepjes gedeeld waar ze tegenaanlopen bij differentiëren en zijn er tips en adviezen uitgewisseld.

Mounir Samuel hield een betrokken betoog over hoe taal kan uitsluiten en wat we daaraan kunnen doen. Mounir kaartte interessante vraagstukken aan en zette de deelnemers daarmee aan het denken. Mounir gaf vervolgens tips en tools over hoe we taal die uitsluit kunnen vervangen door inclusievere taal en presenteerde 15 kernwaarden voor inclusiviteit.

Tijdens de lunch is er volop nagepraat over welke waarden op onze scholen belangrijk zijn en hoe we die met elkaar en met onze studenten communiceren.

Barend Last nam ons in een energieke, interactieve lezing, mee in de wereld van AI. Barend presenteerde een kritisch optimistische visie op de impact van AI op het onderwijs. Hij benadrukte daarbij het belang van redeneren vanuit vertrouwen en niet vanuit een fraude-narratief. Ook deelde hij een heel aantal praktische handvatten over hoe we de kansen van AI kunnen benutten, maar ook hoe we de risico’s daarbij kunnen beheersen. Zo liet hij zien hoe AI op verschillende momenten in een opdracht bewust kan worden ingezet, en hoe die verschillende fases van het proces vervolgens ook apart geëvalueerd kunnen worden. AI kan op die manier worden ingezet als een tool om uiteindelijk tot een eindresultaat te komen.

Na de lezing van Barend zijn in groepjes een aantal mooie lesideeën uitgewerkt waarbij AI kan worden ingezet. 
Klik hier om de posters en ideeën te bekijken die daarbij tot stand kwamen.


Terug naar overzicht