Terugblik studiedag 20 mei 2016

Deze studiedag is opgenomen in registerleraar.nl.

De studiedag van 20 mei 2016 stond in het teken van inspirerend (taal)onderwijs in het mbo. Wat doet de hazen rennen? Op welke manier kan een taaldocent mbo-studenten activeren en uitdagen hun Nederlands te verbeteren? Vanuit verschillende invalshoeken werden pedagogisch-didactische en vakinhoudelijke tips en voorbeelden uitgewisseld.

Autonoom leren: Hoe krijg je jongeren gemotiveerd voor taalonderwijs? 

Professor Maarten Vansteenkiste van de Universiteit van Gent gaf in zijn lezing aan dat Autonomie, Competentie en verBondenheid de cruciale ingrediënten zijn voor ontwikkeling (Vitamine A, B en C). Mark van Rijn van YoungWorks liet zien hoe een (taal)docent studenten uit vrije wil aan de slag krijgt door hen nieuwsgierig te maken door deze vitamines A, B en C 'toe te dienen'.

Nieuwe media: Welke kansen liggen er nou echt door de inzet van ICT?

  • Interactieve lessen met Nearpod. Een applicatie van Fons van de Berg van See Genius  waar je direct mee aan de slag kan!

Didactiek: Welke opdrachten geef je de student? Hoe zorg je voor leerzame feedback?

  • In de workshops lees- schrijf en spreekdidactiek zijn nieuwe werkvormen gepresenteerd, o.a. de elevator pitch, het mini-debat en de tutorial, en lestips gegeven.

Docentvaardigheden: Hoe kun je een ingeslapen klas voor het resterende halfuur oppeppen?

  •  Marjolein den Ouden leerde deelnemers door ademhalingsoefeningen en andere handvatten hoe docenten bewust en gezond om kunnen gaan met spanning en stress.

Download hier de programmabeschrijvingen en het tijdpad.

Onder de knop Documenten vindt u de presentaties van de sprekers.

Terug naar overzicht