Vrijdag 14 oktober 2022 in Amersfoort

Studiedag Basisvaardigheden in het mbo. Inspiratie voor de lessen Nederlands 

“Twee interventies die het met name in het mbo mogelijk maken om op een adequate wijze te werken aan terugdringing van de taalachterstand onder studenten, zijn leesbevordering en de integratie van taalvakken en beroepsgerichte vakken. 

Tijdens de les zou praktijkgericht in plaats van toetsgericht gewerkt moeten worden en zouden materialen en examens moeten aansluiten bij de context van het beroep. Hierbij moet uiteraard rekening worden gehouden met de diversiteit van de studenten.”

Bron: Taalachterstand onder jongeren, Literatuuronderzoek: Hoe komt het dat jongeren laaggeletterd het onderwijs verlaten? Drs. Marlon Poppelaars & Prof. Dr. Maurice de Greef (2021 P. 34)

Op deze studiedag introduceren we  nieuwe sprekers en nieuwe thema's. Op verzoek herhalen we ook een aantal succesvolle workshops, waaraan vanwege covid niet iedereen  heeft kunnen deelnemen.

De volgende bijdragen staan op het programma: 

Mediërend leren in realistische contexten, Emiel van Doorn, Stibco

Basisvaardigheden ontwikkelen in de beroepscontext, Inge van Meelis, ITTA

Gespreksvoering op de werkvloer, Lara Meijer,  Clara Bovenberg, Clusius College

Woordselectie in het mbo, Marike Kwakman, Hogeschool van Amsterdam

Rekentaal, Anne Middelweerd, ITTA

Wees woordbewust, Janneke Kelter en Charlotte Amesz, Haagse Hogeschool

Leesbevordering/fictie lezen in het mbo, Femke Scheltinga, ITTA

Kletsmaatjes en taalbuddy’s voor Nt2-studenten,  Lies Alons, Yael Latuny, ITTA

Taalachterstand of taaltalent? Frederike Groothoff, Universiteit Utrecht

Beroepsgericht taalportfolio, Renske Bakker, Sandra Weerman, Mbo Amersfoort

Het definitieve programma wordt eind augustus bekend gemaakt.

De aanmelding start op 1 september 2022. Alle leden ontvangen hiervan bericht.


Lid worden met gratis toegang? Ga naar de aanmeldingspagina.

Terug naar overzicht