Zinvol evalueren van taal: toetsen, beoordelen en feedback geven

Studiedag vrijdag 20 september 2024

Welke invloed hebben gestandaardiseerde taaltoetsen op het taalonderwijs? Hoe krijg je zicht op de ontwikkeling van studenten en help je ze verder met gerichte feedback? Welke factoren spelen een rol bij het toetsen en beoordelen van spreekvaardigheid?

Aanmelding voor de studiedag en inschrijving voor de deelsessies start op 19 augustus 2024. Leden ontvangen hierover bericht.

Programma

9.30                       Inloop
10.00 - 10.15 Opening
10.15 - 11.00 Red de taal van de toetsing - Karen Heij
11.00 - 11.10 Pauze
11.10 - 11.55 Waarderen van studentontwikkeling door formatief evalueren - Liesbeth Baartmans
11.55 - 12.45 Uitwisseling en verdieping
12.45 - 13.30 Lunch
13.30 - 14.45 Deelsessies. Keuze uit: 
  1. Activerende feedback op schrijfproducten van studenten - Jacqueline van Kruiningen
  2. Evalueren van spreekvaardigheid - Nivja de Jong
  3. Lerend kwalificeren: Voordelen en voorbeelden voor de vak- en taallessen - Liza Graumans
14.45 - 15.00     Pauze en zaalwissel
15.00 - 15.30 De rol van intuïtie bij toetsen en beoordelen: kracht of valkuil? - Kristin van Lommel
15.30 Borrel

Download hier de programmabeschrijving.

Sprekers

Red de taal van de toetsing

Karen Heij gaat in op de dilemma's die samenhangen met gestandaardiseerd toetsen, welke gevolgen zij ziet voor de leerlingen en hun taalvaardigheid en wat we moeten doen om de taalontwikkeling te redden van de toetsing.

Karen Heij is taalkundige, toetsexpert en onderwijsadviseur

Formatief Evalueren. Waarderen van Studentontwikkeling.

Liesbeth Baartman laat zien hoe de cyclus van formatief evalueren handvatten geeft voor gerichte activiteiten die je sámen met studenten uitvoert.

Liesbeth Baartman is bijzonder lector Toetsing en Beoordeling in Beroepsonderwijs bij Hogeschool Utrecht.

De rol van intuïtie bij toetsen en beoordelen: kracht of valkuil? 

Zin-vol toetsen is niet alleen een kwestie van toetscompetenties. Kristin Vanlommel staat in deze lezing stil bij de rol van intuïtie en persoonlijke interpretatiekaders bij het beoordelen van studenten.

Kristin Vanlommel is lector Organiseren van Verandering in Onderwijs, Kenniscentrum Leren en Innoveren, Hogeschool Utrecht.

Activerende feedback op schrijfproducten van studenten

Jacqueline van Kruiningen presenteert alternatieven voor ‘commentaar leveren’ of ‘correctie’ en geeft concrete tips om studenten aan te zetten tot beter (leren) plannen, schrijven, evalueren en herschrijven.

Jacqueline van Kruiningen is lector taalbewust hoger onderwijs, Hogeschool Rotterdam.

Evalueren van spreekvaardigheid

Nivja de Jong gaat in op factoren die een rol spelen bij het toetsen en beoordelen van spreekvaardigheid. Zij gaat in op wat dit betekent voor de (taal)lessen.

Nivja de Jong is hoogleraar Tweede Taalverwerving en Didactiek aan de Universiteit Leiden.

Lerend kwalificeren: Voordelen en voorbeelden voor de vak- en taallessen

met lerend kwalificeren hangt niet meer alles af van één meetmoment, maar kunnen we ook het harde werk en het leerproces van studenten waarderen. Liza Graumans gaat in op wat er nodig is aan bewijzen, feedback- en meetmomenten om lerend kwalificeren mogelijk te maken. 

Liza Graumans is beleidsmaker en onderwijsadviseur bij Rijn IJssel en zit in de agendacommissie van het landelijk lerend netwerk Lerend kwalificeren.

KOSTEN STUDIEDAG

Leden gratis en Niet-leden € 295,-

KOSTEN LIDMAATSCHAP

 Iedereen € 445

Terug naar overzicht