Auteur:

De Redactie

19 okt. 2022 - 09:49:37 Datum: 17 oktober 2022

Basisvaardigheden ontwikkelen in de beroepscontext

Lezing Inge van Meelis, ITTA

Het risico dat Nederlandse leerlingen laaggeletterd en/of laaggecijferd van school gaan moet sterk verminderd worden, volgens de Onderwijsinspectie. Daarom worden basisvaardigheden de komende jaren een speerpunt. Wat betekent dat voor het mbo? Kunnen we in het mbo nog meer bijdragen aan de basisvaardigheden taal, rekenen, burgerschap en informatievaardigheden? Of zijn dat ‘Haagse verwachtingen’, zoals de voorzitter van de MBO Raad het uitdrukt? In deze presentatie komen verschillende kanten van basisvaardigheden in het mbo aan de orde. Hoe komt het eigenlijk dat jongeren laaggeletterd of laaggecijferd het onderwijs verlaten?Download hier de handout en het ONDERZOEKSKADER 2021 voor het toezicht op het middelbaar beroepsonderwijs.

Inge van Meelis werkt bij het ITTA. Ze geeft docententrainingen, coaching en advies op het gebied van beroepsgerichte taalontwikkeling. Samen met haar collega Tiba Bolle schreef Inge het boek Taalbewust Beroepsonderwijs; vijf vuistregels voor effectieve didactiek.