Auteur:

De Redactie

19 okt. 2022 - 09:49:50 Datum: 17 oktober 2022

Rekentaal

Workshop Inge van Meelis

De nieuwe rekeneisen voor het mbo gaan binnenkort in en rekenen gaat weer meetellen voor het diploma. De nadruk ligt op functioneel rekenen, wat betekent dat studenten te maken krijgen met veel verhaal- of contextsommen. Om deze rekensommen te kunnen maken, moeten studenten relevante informatie uit de context kunnen halen. Een toereikende woordenschat en voldoende taalbegrip zijn hiervoor noodzakelijk. In deze workshop gaan we aan de hand van voorbeelden aan de slag met de volgende vragen: Welke aanknopingspunten zijn er voor de taaldocent om in de taalles - impliciet of expliciet - aandacht te besteden aan rekentaal? Hoe kun je zorgen voor een effectieve rolverdeling bij de ondersteuning van studenten, waarbij de taaldocent, de rekendocent en de beroepsvakdocent elkaar aanvullen vanuit hun eigen expertise?


Download hier de handout.

Inge van Meelis werkt bij het ITTA als expert op het gebied van NT2-onderwijs en taalontwikkeling in het mbo. Met docententrainingen, materiaalontwikkeling en advies draagt zij bij aan de uitwerking van taalbewust beroepsonderwijs in de lespraktijk.