Auteur:

De Redactie

15 dec. 2020 - 10:21:22 Datum: 15 december 2020

Nieuwe brochure van Erna van Koeven over lezen en burgerschap

Aanpak Burgerschap Nederlands Lezen (BNL)

In deze publicatie wordt verslag gedaan van de zoektocht van een groep docenten Nederlands van roc Deltion College in Zwolle en een hoofddocent/taal- en lezenexpert van de Hogeschool Windesheim naar betekenisvol, rijk taal- en leesonderwijs en naar goed burgerschapsonderwijs voor mbo-studenten. Aanleiding voor dit initiatief vormden de geluiden en artikelen over het beperkte taal- en leesniveau van mbo-studenten. 

Om hun wens voor beter taal- en leesonderwijs gestalte te geven, startte een groep Deltion-docenten onder begeleiding van docenten van Hogeschool Windesheim in 2018 een pilot op. Uitgangspunt was een breed thema met veel dimensies waar studenten door uitgedaagd werden en waar ze voor langere tijd mee bezig waren. Twee jaar lang experimenteerden twaalf docenten met deze aanpak. Het was een traject van uitzoeken en uitproberen, durven en doen, voorbereiden en reflecteren, vallen en opstaan. Dit rapport biedt het verslag van dat boeiende proces.

De verbetering van het taal- en leesonderwijs in het mbo verdient bredere aandacht. Vaak is het in de overvolle lesprogramma’s een ondergeschoven kindje of te veel gericht op het halen van toetsen. 
​​​​​​​Dit leerzame en inspirerende verslag is een voorbeeld van hoe het anders en vooral beter kan.

BNL is een aanpak waarbij de vakken Burgerschap en Nederlands worden gecombineerd tot één vak. Dat wil zeggen dat studenten langere tijd (één periode) over een burgerschapsthema werken. Tijdens het werken aan dat thema verwerven studenten kennis over de burgerschapsdimensies en oefen je de taaldoelen (2F of 3F) uit het Referentiekader taal en rekenen (lezen, luisteren, schrijven, spreken en gesprekken voeren en taalverzorging). Impliciet werk je ook aan digitale geletterdheid. 

Klik hier voor meer informatie over de aanpak en de uitgewerkte thema's.