Auteur:

De Redactie

30 mrt. 2021 - 16:42:05 Datum: 30 maart 2021

Signaal afgegeven aan Mbo Raad

Onderwijsroute bedrijfsmatig onhaalbaar

De voorzitter van de kerngroep en het netwerk educatie-inburgering van de MBO Raad heeft in een formeel bericht aan de ministers van OCW en SZW en aan de VNG aangegeven dat de Onderwijsroute bedrijfsmatig onhaalbaar is.

Uit recent door onderzoek blijkt dat de meerderheid van de 28 roc’s die op dit moment inburgeringsonderwijs verzorgt, verwacht om bedrijfsmatige redenen geen aanbod op de zogeheten onderwijsroute te kunnen doen. De ingeschatte kosten om te voldoen aan de inhoudelijke eisen aan deze route (gemiddeld 1500 uur kwalitatief hoogwaardig onderwijs in taal, studievaardigheden en deficiënte vakken) en de bijbehorende ontwikkelkosten verhouden zich niet tot het gemiddelde budget dat gemeenten per inburgeraar beschikbaar hebben: 10.000 euro.

Het bestuur van de MBO Raad wordt opgeroepen om
in gesprek te gaan met zowel de VNG als de betrokken demissionaire ministers, om alsnog inhoudelijke en financiele randvoorwaarden te creeren die recht doen aan de onderwijsroute en de bijbehorende ambitie.

Lees hier het bericht. Roc's kunnen dit bericht gebruiken om met hun gemeenten in gesprek te gaan.