Dat spreekt voor zich! Didactiek Mondelinge vaardigheden

Studiedag vrijdag 24 januari 2020

Op deze studiedag staat de didactiek van Luisteren, Spreken en Gesprekken voeren centraal. Tijdens lezingen en workshops komen leerdoelen, didactische werkvormen, feedback en toetsing aan bod.

Inhoud

Marten van der Meulen legt uit waarom het onze eigen schuld is dat de Nederlandse taal verloedert. Van Sander van der Stok horen we hoe we (studenten) zinvol en leerzaam (leren) debatteren. Tiba Bolle gaat in op de ontwikkeling van de mondelinge vaardigheden en bespreekt relevante didactische uitgangspunten.

Verder zijn er workshops gepland over:

  • Cultuursensitief werken in het mbo
  • Gespreksvoering op de werkvloer
  • Actieve luisterlessen
  • Presenteren laagdrempelig maken voor studenten
  • Feedback geven op spreektaal

Bekijk het volledige programma en de toelichting.

De inschrijving voor de workshops 

U kunt zich inschrijven na aanmelding voor de studiedag:

  • Tot 10 januari kunt u zich voor de workshops inschrijven;
  • Er is een maximum van 25 deelnemers per workshop, aanmelding gaat op volgorde van inschrijving,
  • Is een workshop vol dan sluit de inschrijving hiervoor, u dient daarom een tweede keuze op te geven;
  • U ontvangt uiterlijk 17 januari van ons een bevestiging van uw inschrijving.

Let op! De ochtendworkshop ‘Beoordelen van Spreken en Gesprekken voeren’ is vol, iedereen die zich daar tot nu toe heeft ingeschreven is toegelaten. Er is een extra workshop ingepland in de middag. NB Reeds ontvangen inschrijvingen kunnen niet meer gewijzigd.​​​​​​​

Extra oefenen met beoordeling van Spreken en Gesprekken voeren?

Op deze studiedag willen we gebruik maken van actuele voorbeelden van gespreks- en spreekopdrachten.  

We vragen u daarom om opnames van studenten te maken en met ons te delen. Niet zomaar natuurlijk, maar op een manier waarbij de studenten en uzelf er iets aan hebben en de privacyregels worden nageleefd. Ook hebben we een onkostenvergoeding voor u en voor de studenten beschikbaar.

Zie de bijlage voor meer informatie en om u aan te melden. Klik hier voor het toestemmingsformulier. 

Kosten

Kosten per studiedag:

Leden: gratis
Niet-leden: € 250,-
Lidmaatschap: €350 per schooljaar.

U kunt zich vanaf vandaag aanmelden door een mail te sturen aan info@mbotaalacademie.nl met ‘ik meld mij aan’. We gaan werken met voorinschrijving voor de workshops. Van 10 december tot 10 januari kunt u zich voor de workshops inschrijven. Hierover ontvangt u begin december een mail.

De studiedagen vinden weer plaats in Eenhoorn Meeting Center Amersfoort.

Terug naar overzicht