Over lezen gesproken! Bevorderen van (online) tekstbegrip, leesvaardigheid en leesplezier in het mbo

Studiedag van vrijdag 25 september

De studiedag 'Over lezen gesproken!' staat in het teken van het bevorderen van tekstbegrip, leesvaardigheid en leesplezier in het mbo. Er zullen plenaire lezingen plaatsvinden waarna we in gesprek gaan met de sprekers en verschillende andere experts.

Download hier het programma. 

Programma

  • De toekomst van het lezen. Leesbegrip in het digitale tijdperk. Adriaan van der Weel, Universiteit Leiden
  • Online lezen en digitale geletterdheid. Inge van Meelis, ITTA, Universiteit van Amsterdam
  • Lezen rond betekenisvolle (vak)contexten. Erna van Koeven, Hogeschool Windesheim
  • Waarom je je kop bij het lezen moet houden. Lidewijde Paris, De Leesambassade
  • Vrij lezen. Leesbevordering en leesmotivatie in het mbo. Kees Broekhof, Sardes

Bekijk hier de introductie van de sprekers.

De dag wordt muzikaal omlijst door het De Kift-combo.

Meer informatie over het komende academiejaar vindt u in onze flyer.

Terug naar overzicht